Skip Navigation
 

Obchodní podmínky

Nabídka zboží:

- Nabízené zboží a služby jsou prezentovány formou katalogové nabídky na internetu.
- Název a informace o produktu jsou uvedeny u jednotlivých výrobků.
- Prodávající si vyhrazuje právo na změnu informací bez upozornění kupujícího.
- Cena včetně daní je uvedena u jednotlivých produktů.
- Informace o ceně za dopravu naleznete v sekci Doprava zboží.
- Informace o dostupnosti jsou uvedeny u každého jednotlivého produktu. Pokud je zboží skladem, je u něj uvedeno jeho množství na skladě v době objednávky a zboží je expedováno v nejkratší možné době. U zboží je uvedena standardní dodací lhůta, která platí v případě, že zboží není skladem. Tyto informace nejsou závazné.
 

Objednávka zboží:

Zákazník vyhledáním zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem vložit do košíku vytváří objednávku. Tuto odešle prodávajícímu potvrzením v košíku. 

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu upravit. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 obch.zák.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

Cena zboží:

Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu včetně DPH. Úhrnná cena včetně daní a poplatků je uvedena v nákupním košíku.

 

Vrácení zboží:

Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

 

Váš team KD-FILTER