Skip Navigation
 

Ukazatele znečištění

Filtrační prvky Argo jsou hospodárně využity, je-li jejich celková jímatelnost plně využita. Argo vyrábí signalizátory tlakové diference, signalizátory tlaku na vstupu filtru, podtlakové spínače...

Argo vyrábí signalizátory
znečištění v následujících provedeních:
signalizátor tlakové diference
signalizátor tlaku na vstupu filtru/tlakový spínač/manometr
podtlakový spínač/ukazatel/manometr
V každém filtračním prvku se vlivem zachycování nečistot snižuje počet volných pór, jinými slovy proud kapaliny protéká stále menší plochou. Následkem toho narůstá na znečištěné straně filtračního prvku tlak. U tlakových filtrů se snímá tlak před a za filtračním prvkem, t.j. tlaková diference. U zpětných filtrů pro montáž na víko nádrže se snímá vstupní tlak, nebot' podle konstrukce nádrže působí na vstupní stranu filtračního prvku přibližně atmosférický tlak. U sacích filtrů se snímá podtlak za filtračním prvkem.