Skip Navigation
 

Hydraulické filtry

Funkce filtru je založena na zachycování nečistot průchodem kapaliny přes porézní materiál. Filtrační vložky jsou z různých materiálů a rozličných konstrukcí. V důsledku různé velikosti pórů není rozměr zachycených částic přesně ohraničen. Průmyslovými filtry se dnes zachycují částice nečistot o velikosti až 3 μm, u zvláště jemných filtrů i menší. Standardní je dnes filtrace částic o velikosti nad 10 μm. Platí nepřímá úměra: čím jemnější filtrace, tím dražší je filtrační vložka a tím častěji se musí vyměňovat.

Pro posouzení úrovně filtrace se používají dva pojmy - účinnost filtrace ηx a filtrační koeficient ßx. Filtrační koeficient ßx se stanovuje pomocí multi-pass testu jako

 

 Účinnost filtrace ηx se vypočítává podle vztahu

 

 kde x je velikost sledovaných částic v μm.

Účinnost filtrace je dána především materiálem a uspořádáním filtrační vložky. Filtrační vložky mohou zachycovat nečistoty povrchově nebo hloubkově. Výrobci nabízejí široký sortiment výrobků. Některé filtrační vložky se vyznačují až 100% zachycením nečistot. Standardem jsou hodnoty b10 > 100 a h10 > 99 %. Také zde platí: čím vyšší je účinnost filtrace, tím dražší je filtrační vložka.

Kromě výše uvedených sledovaných parametrů filtrace má velký význam jímavost filtru. Hodnotí se hmotností zachycených nečistot. Filtry se jmenovitým průtokem 100 dm3.min-1 mívají jímavost kolem 20 g nečistot velikosti 10 až 20 μm, nebo asi 12 až 15 g nečistot velikosti 5 μm. Při překročení doporučené hodnoty jímavosti tlakový spád na filtru rychle roste.

Níže jsou uvedeny pouze vybrané typy filtrů ze sortimentu různých výrobců. Pro informace o kompletním sortimentu volejte prosím na +420.573350151

 

A120C25 - hydraulický filtr Filtrec

Hydraulické filtry»Hydraulické filtry FILTREC

A120C25 - hydraulický filtr Filtrec

Cena:550.00 Koupit Detail
 

A120G10 - hydraulický filtr Filtrec

Hydraulické filtry»Hydraulické filtry FILTREC

A120G10 - hydraulický filtr Filtrec

Cena:1184.00 Koupit Detail
 

A120T125 - hydraulický filtr Filtrec

A120T125 - hydraulický filtr Filtrec
Hydraulické filtry»Hydraulické filtry FILTREC

A120T125 - hydraulický filtr Filtrec

Cena:1534.00 Koupit Detail
 

A121G10 hydraulický filtr Filtrec

A121G10 hydraulický filtr Filtrec
Hydraulické filtry»Hydraulické filtry FILTREC

A121G10 hydraulický filtr Filtrec

Cena:1371.00 Koupit Detail
 

A121G25 - hydraulický filtr Filtrec

A121G25 - hydraulický filtr Filtrec
Hydraulické filtry»Hydraulické filtry FILTREC

A121G25 - hydraulický filtr Filtrec

Cena:1371.00 Koupit Detail
 

A121T125 - hydraulický filtr Filtrec

Hydraulické filtry»Hydraulické filtry FILTREC

A121T125 - hydraulický filtr Filtrec

Cena:1406.00 Koupit Detail
 

A121T60 - hydraulický filtr Filtrec

Hydraulické filtry»Hydraulické filtry FILTREC

A121T60 - hydraulický filtr Filtrec

Cena:1541.00 Koupit Detail
 

A140G06 hydraulický filtr Filtrec

A140G06 hydraulický filtr Filtrec
Hydraulické filtry»Hydraulické filtry FILTREC

A140G06 hydraulický filtr Filtrec

Cena:1827.00 Koupit Detail
 
Stránky:« Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 37 | Další »