Skip Navigation
 

Předfiltry Ultrafilter pro stl.vzduch - Cyklonové separátory ultradri®

Cyklonové separátory ultradri®
Cyklonové separátory ultradri®
Zařízení ultradri® AG-Z, respektive SG-Z, jsou určena pro odstředivou separaci nečistot ze stlačeného vzduchu a plynů. Jsou využitelná zejména v průmyslových aplikacích pro předfiltraci, tj. odstranění hrubých mechanických nečistot a kondenzátu.
Cyklonový separátor má poměrně vysokou účinnost, vykazuje velmi nízkou tlakovou ztrátu i při velkých průtocích.
Firma ultrafilter má ve své nabídce cyklonové separátory ve 14 různých velikostech pro nominální průtoky 125 až 15 000 m3/h.

Verze Superplus
Cyklonové separátory ve verzi AG-Z, resp. SG-Z Superplus jsou vybaveny elektronickými, hladinově řízenými odvaděči ultramat plus tronic®, které zajišťují bezpečné a zejména ekonomické odvádění odfiltrovaných nečistot bez ztráty stlačeného vzduchu.
Výkony odvaděčů kondenzátu odpovídají kapacitě a účinnosti cyklonových separátorů a garantují spolehlivost i při velkých objemech kondenzátu.

ultradri® AG-Z
ultradri® SG-Z
ultradri® UFD


Jak separátor pracuje
Stlačený plyn se přivádí do filtračního pouzdra, fixní turbínou se uvádí do rotačního pohybu, kondenzát a mechanické nečistoty se odlučují odstředivou silou a shromažďují se v dolní části pouzdra, odkud se odvádí ručním či automatickým ventilem.