Skip Navigation
 

FILTRY ULTRAFILTER -Objednací čísla filtrů a příslušenství Ultrafilter

AK 2/1,5, AK 03/05, AK3/1, AK 3/1,5, AK 3/2, AK 3/2,5, AK 03/10, AK 4/1,5, AK 4/2,5, AK 4/3, AK 04/10, AK 04/20, AK 5/2, AK 5/2,5, AK 5/3, AK 05/20, AK 05/25, AK 07/25, AK 07/30, AK 8/3, AK 10/3, AK 10/30, AK 15/3, AK 15/30, AK 20/3, AK 20/5, AK 20/30, AK 30/3, AK 30/5, AK 30/30, AK 30/50, BE 3/2,5, BE 4/3, BE 5/2,5, BE 5/3, BE 8/3, BE 10/3, BE 12/3, BE 15/3, BE 20/3, BE 24/3, BE 30/3, D-SS 2/1,5, D-SS 3/1, D-SS 3/1,5, D-SS 3/2, D-SS 3/2,5, D-SS 4/1,5, D-SS 4/2,5, D-SS 4/3, D-SS 5/2, D-SS 5/2,5, D-SS 5/3, D-SS 8/3, D-SS 10/3, D-SS 12/3, D-SS 15/3, D-SS 20/3, D-SS 24/3, D-SS 30/3, D-SS 30/5, FF 2/1,5, FF 3/2, FF 3/2,5, FF 04/10, FF 05/25HTCR, FF 5/2, FF 5/3, FF 10/30, FF 15/3, ST 15/3PE, FF 20/3, ST 20/3PE, FF 30/3, ST 30/3PE, FF 30/5, ST 30/5PE, FF 30/30, LF 2/1,5, LF 4/1,5, LF 4/3, LF 8/3, LF 24/3, LF 24/5, MF 2/1,5, MF 3/1, SMF 3/1, MF 3/1,5, SMF 3/1,5, MF 3/2, MF 3/2,5, MF 4/1,5, SMF 4/1,5, MF 4/2,5, SMF 4/2,5, MF 4/3, MF 5/2, MF 5/2,5, SMF 5/2,5, MF 5/3, SMF 5/3, MF 6/3T, MF 8/3, MF 10/3, SMF 10/3, MF 12/3T, MF 15/3, SMF 15/3, MF 15/5, MF 20/3, SMF 20/3, MF 24/5, OL 24/5, SMF 24/5, MF 30/3, SMF 30/3, MF 30/5, SMF 30/5, OL 2/1,5, OL 4/1,5, OL 4/3, OL 8/3, OL 15/5, PE 03/05, PE 02/10, PE 03/10, PE 04/10, PE 04/20, PE 05/20, PE 05/25, PE 07/25, PE 07/30, V-PE 07/30, PE 10/30, PE 15/30, PE 20/30, V-PE 20/30, PE 30/30, PE 30/50, P-SFR 20/30, P-SFR 30/30, P-SS 07/25, SB 02/05, SB 03/05, SB 03/10, SB 04/10, SB 04/20, SB 05/20, SB 05/25, SB 07/25, SB 07/30, SB 10/30, SB 15/30, SB 20/30, SB 30/30, SB 30/50, SMF 2/1,5, MF 03/05, SMF 03/05, SMF 3/2, SMF 3/2,5, MF 02/10, MF 03/10, SMF 02/10, SMF 03/10, MF 04/10, SMF 04/10, MF 04/20, SMF 04/20, SMF 5/2, MF 05/20, SMF 05/20, MF 05/25, SMF 05/25, MF 07/25, SMF 07/25, F-087/30, SMF 07/30, SMF 8/3, MF 10/30, SMF 10/30, MF 15/30, SMF 15/30, MF 20/30, SMF 20/30, MF 30/50, SMF 30/50, SRF 2/1,5, SRF 2/1 ,5S, SRF 3/1, SRF 3/1,5, SRF 3/2, SRF 3/2,5, SRF 4/1,5, SRF 4/1 ,5S, SRF 4/2,5, SRF 4/3, SRF 4/3AF, SRF 4/3S, SRF 4/3D, SRF 5/2, SRF 5/2,5, SRF 5/3, SRF 8/3, SRF 8/3AF, SRF 8/3S, SRF 10/3, SRF 12/3S, SRF 12/3, SRF 15/3, SRF 20/3, SRF 24/3, SRF 24/5, SRF 30/3, SRF 30/5, SS 02/05, SS 03/05, SS 03/10, SS 04/10, SS 04/20, SS OS/20, SS OS/25, SS 07/25, SS 07/30, SS 10/30, SS 15/30, SS 20/30, SS 30/30, SS 30/50, ST 2/1 ,5PE, FF 3/1, ST 3/1 PE, FF 3/1,5, ST 3/1 ,5PE, ST 3/2PE, ST 3/2,5PE, FF 4/1,5, ST 4/1 ,5PE, FF 4/2,5, ST 4/2,5PE, ST 5/2PE, FF 5/2,5, ST 5/2,5PE, ST 5/3PE, FF 10/3, ST 10/3PE, ST 10/30, VAK 02/05, VAK 2/1,5, VAK 4/1,5, VAK 4/3, VAK 8/3, VAK 24/3, VAK 24/5, V-PE 2/1,5, V-PE 3/1, V-PE 3/1,5, V-PE 3/2, V-PE 3/2,5, V-PE 4/1,5, V-PE 4/2,5, V-PE 4/3, V-PE 5/2, V-PE 5/2,5, V-PE 5/3, V-PE 8/3, V-PE 10/3, V-PE 15/3, V-PE 15/5, V-PE 20/3, V-PE 24/5, V-PE 30/3, V-PE 30/5, V-SB 2/1,5, V-SB 3/1, V-SB 3/1,5, V-SB 3/2, V-SB 3/2,5, V-SB 4/1,5, V-SB 4/2,5, V-SB 5/2, V-SB 5/2,5, V-SB 5/3, V-SB 10/3, V-SB 15/3, V-SB 20/3, V-SB 30/3, V-SB 30/5, MF 30/30, SMF 30/30, FF 03/05, FF 03/10, FF 04/20, FF 05/20, FF 05/25, FF 07/25, FF 07/30, FF 15/30, FF 20/30, FF 30/50, P-SS 05/25, SRF 10/30, FF 02/05, AK 02/05, PE 02/05, SMF 02/05, MF 02/05, MF 360/4, SRF 07/25, AK 2/1,5D, AK 4/3D, AK 8/3D, AK 12/3D, AK 15/5D, AK 24/3D, FF 1/0,3D, MF 1/0,3D, MF 1/1,5D, MF 2/0,5D, MF 15/5D, SRF 1/1 ,5D, SRF 24/5DII, V-PE 2/0,5D, V-PE 3/1 ,5D, V-PE 4/1 ,5D, V-PE 6/2,5D, V-PE 10/2,5D, V-PE 12/3D, V-PE 24/3D, V-PE 24/5D, FF 2/0,5D, FF 3/1,5D, FF 4/1 ,5D, FF 6/2,5D, FF 10/2,5D, FF 12/3D, FF 24/3D, FF 15/5D, FF 24/5D, V-PE 15/5D, MF 2/1,5D, MF 3/1,5D, MF 4/1 ,5D, MF 6/2,5D, MF 10/2,5D, MF 12/3D, MF 24/3D, MF 24/5D, AK 24/5D, SRF 2/1 ,5D, SRF 4/1 ,5D, SRF 8/3D, SRF 12/3D, MF 4/3D, MF 8/3D, SRF 12/3DII, SRF 24/3D, SRF 24/3DII, AK 2/0,5D, AK 4/1,5D, AK 6/2,5D, AK 10/2,5D, AK 2/1,5Z, AK 3/1,5Z, AK 4/2,5Z, AK 5/1,5Z, AK 8/2,5Z, AK 12/2,5Z, AK 20/2,5Z, AK 20/3Z, AK 30/3Z, AK 30/5Z, BE 8/1,5Z, BE 9/2,5Z, BE 13/2,5Z, BE 18/2,5Z, BE 22/3Z, BE 31/3Z, D 3/1 ,5Z, D 4/1 ,5Z, D 4/2,5Z, D 5/1 ,5Z, D 5/2,5Z, D 8/1,5Z, D 8/2,5Z, D 9/2,5Z, D 12/2,5Z, D 13/2,5Z, D 18/2,5Z, D 20/2,5Z, D 20/3Z, D 22/3Z, D 30/3Z, D 31/3Z, FF 2/1,5Z, FF 3/1,5Z, FF 4/2,5Z, FF 5/1,5Z, FF 8/2,5Z, FF 12/2,5Z, FF 20/2,5Z, FF 20/3Z, FF 30/3Z, FF 30/5Z, MF 2/1,5Z, MF 3/1,5Z, MF 4/2,5Z, MF 5/1,5Z, MF 8/2,5Z, MF 12/2,5Z, MF 20/2,5Z, MF 20/3Z, MF 30/3Z, MF 30/5Z, SRF 3/1,52, SRF 4/1,52, SRF 4/2,52, SRF 5/1,52, SRF 5/2,52, SRF 8/1,52, SRF 8/2,52, SRF 9/2,52, SRF 12/2,52, SRF 13/2,52, SRF 18/2,52, SRF 20/2,52, SRF 20/32, SRF 22/32, SRF 30/32, SRF 31/32, VAK 2/1,52, VAK 3/1,52, VAK 4/2,52, VAK 5/1 ,52, VAK 8/2,52, VAK 12/2,52, VAK 20/2,52, VAK 20/32, VAK 30/32, VAK 30/52, V-PE 2/1,52, V-PE 3/1,52, V-PE 4/2,52, V-PE 5/1,52, V-PE 8/2,52, V-PE 12/2,52, V-PE 20/2,52, V-PE 20/32, V-PE 30/32, V-PE 30/52, FF 12/3T, FF 18/4T, FF 24/3T, FF 14/2,5HS, PP 10/3 0,4, PP-TF 20/30 , PF-PP 20/30 , P-EG0048BSPR, PEG0048BSPR11214301, PGS07/30, P-GS07/30