Skip Navigation
 
MORETTO R05503

MORETTO R05503


MANN+HUMMEL Europiclon®

100
MANN+HUMMEL Europiclon®
Dvoustupňový vzduchový čistič modulární systém.
Europiclon® od firmy MANN+HUMMEL se vyznacuje vysokou schopností pohlcovat prach a nepatrnou tlakovou ztrátou.
Tyto vlastnosti ucinily Europiclon® osvedceným vzduchovým cisticem pro všechny stroje a zarízení, která se používají ve stredne až vysoce prašném prostredí. Europiclon® od firmy MANN+HUMMEL se vyznacuje vysokou schopností pohlcovat prach a nepatrnou tlakovou ztrátou. Jsou to napríklad stavební a zemedelské stroje, mobilní kompresory, sklízecí stroje.

Prehled výhod:
• dlouhá životnost filtru díky predcistici na vstupu,
• vysoká hospodárnost díky modulárnímu systému,
• rozsáhlý program príslušenství,
• nekorodující pouzdro z rázove houževnatého plastu,
• jednoduchá výmena filtracní vložky bez nástroju,
• odlucování prachu na vstupu díky tangenciálnímu vtoku
• maximální provozní spolehlivost díky prvkum s osvedceným radiálním tesnením,
• filtracní vložky bez obsahu kovu – zcela spalitelné a tedy ekologické, které šetrí náklady na jejich likvidaci,
• bezproblémové prizpusobení ruzným zarízením díky flexibilnímu systému uchycení,
• patentované filtracní prvky.

 

Filtrační vložky

Vložky Europiclon® neobsahují kovy a jsou zcela spalitelné. Jsou ekologické a šetrí náklady pri likvidaci.

Hlavní filtracní vložka:
• velká jímatelnost díky speciálnímu filtracnímu médiu MANN+HUMMEL,
• vysoká provozní spolehlivost díky radiálnímu utesnení vuci pouzdru,
• spolehlivá stabilizace skladu filtru zabranuje ucpávání pri nepríznivých podmínkách,

Pojistná vložka
• plst MANN+HUMMEL pro velké bezpecnostní rezervy pri nepatrné tlakové ztráte,
• spolehlivé usazení v pouzdre zarucuje, aby nebyla možná neúmyslná demontáž pojistné vložky.

 

Těleso filtru


Těleso filtru Europiclon® se skládá z rázově houževnatého polypropylenu a hodí se pro trvalé používání při teplotách od -40 °C do +80 °C a krátkodobe do +100 °C. Z obrázku je jasne patrná polygonální struktura na pouzdre. K tomu patří držák speciálně vyvinutý pro Europiclon®. Držákem je možné otáčet vůči pouzdru s krokem 5 °. V axiálním směru nabízí pouzdro v závislosti na konstrukční velikosti až šest aretovaných poloh.
Konstruktérovi se tak naskýtá až 432 různých možností, jak filtr namontovat. Dále mohou být kovové uzávěry, kterými se pouzdro uzavírá, libovolně umístěny ve speciálních vybráních na víku, aby mohlo být vyhoveno zvláštním požadavkům na zabudování.